Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza es realitza des de la pàgina web de www.tecnoalimentaria.cat

1.- Identitat del responsable de tractament

Els responsables del tractament de les dades personals recollides a la pàgina web de www.tecnoalimentaria.cat          

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  Pl. de l’Ajuntament, 1 08740 Sant Andreu de la Barca CIF: P0819500J Telèfon: 96.635.64.00 Adreça electrònica: dpd@sabarca.cat
Ajuntament d’EsparregueraPlaça de l’Ajuntament, núm. 1                               08292 Esparreguera (Barcelona)         
CIF: P0807500D                                                      Telèfon: 93 777 18 01                                                                             Adreça electrònica: dpd@esparreguera.cat
Ajuntament d’Abrera    Identitat: Ajuntament d’Abrera [ Adreça Postal: Plaça de la Constitució, 1. Abrera. 08630 Barcelona
CIF: P0800100J] Telèfon: 937700325 Adreça electrònica: dpd.ajabrera@diba.cat
Ajuntament de Collbató  Carrer Bonavista, 2.
Telèfon: 93 777 01 00
CIF: P0806800I Adreça electrònica: dpd.ajcollbato@diba.cat
Ajuntament d’Olesa de Montserrat  Plaça Fèlix Figueras i Aragay s/n, Olesa de Montserrat, 08640 – Olesa de Montserrat – Baix Llobregat (Barcelona) CIF: P-0814600-C Adreça electrònica: dpd@olesademontserrat.cat
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires  C/ Major, 8-10, 08635 Sant Esteve Sesrovires CIF: P0820700C Adreça electrònica: ses.protecciodades@sesrovires.cat

Cada Ajuntament serà responsable dels usuaris que sol·licitin el servei en cada municipi.

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que facilita als responsables del tractament per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament  Per a què farem servir les seves dadesQuant de temps conservarem les seves dades
Prestació de serveis de formació de Tecnoalimentària Baix Llobregat NordTractarem la informació per a la gestió de la inscripció i curs de formació que hagi sol·licitat.Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això es  conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de cada Ajuntament i d’acord amb les Taules  d’avaluació documental de la Generalitat de Catalunya
NewsletterSi així ho autoritza, li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.   Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Bústia de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.   Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de cada Ajuntament.

Per a més informació sobre tots els tractaments que porta a terme cada responsable del tractament pot consultar el detall en el Registre d’Activitats de Tractament de cada Ajuntament.  

Únicament es tractaran les dades que hagi facilitat per la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències pròpies de cada Ajuntament per portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el seu consentiment.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari ens proporciona les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers.

4.- Cessió o comunicació de dades a tercers

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

L’empresa Society and Neurobusiness Experiences S.L,  C/ dels Impressors 12, Vilanova del Camí (08788), en la condició d’encarregat del tractament portarà a terme el servei de consultoria en gestió per al suport  en el desenvolupament del programa Treball, Talent i Tecnologia.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

5.- Transferències internacionals

Per a portar a terme els diferents tràmits administratius, els responsables no transferirà les seves dades a un tercer país que estigui fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades com així ho estableixen els articles 44 a 46 del RGPD:

•          Les transferències que es realitzin en països dels quals la Comissió Europea hagi declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable al europeu.

•          En absència d’aquesta declaració d’adequació, s’han signat clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

5.-Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra entitat.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI a l’adreça de administracion@societatempresa.com. També pot exercir els seus drets presencialment, per correu ordinari o mitjançant Seu Electrònica de l’Ajuntament responsable del tractament de les seves dades personals.

Per a més informació sobre el tractament de dades personals pot dirigir-se a les Polítiques de Privacitat de cada Ajuntament.

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que els responsables del tractament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Scroll to Top